TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO TẠI HOLIDAY BEACH

Đánh giá bài viết này

Khách sạn:Holiday Beach.

Địa chỉ: 300 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng (nằm trước biển Mỹ Khê).

Tổng số phòng: 94 phòng.

Thông Tin Khách Sạn:

holiday2holiday 1

DỊCH VỤ HỘI NGHỊ:

Các loại phòng hội nghị:

Phòng họp Diện tích

(m2)

Sức chứa (người)
Rạp hát Lớp học Chữ U Tiệc Boardroom
Multifunction room 172.5 160 90 40 80 50
Vintage Lounge 172.5 60 30 40 40