TEAMBUILDING TAM GIANG DẬY SÓNG

teambuiilding-da-nang

Phá Tam Giang

Phá Tam Giang Là nơi hội tụ của ba con sông lớn, sông Ô Lâu, sông Hương, sông Bồ là hệ đầm phá lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, chiếm ½ diện tích hệ đầm phá Việt Nam. Tam Giang xưa nổi tiếng là vùng đầm phá mênh mông, hoang vu nên cuộc sống của cư dân nơi đây cũng ẩn chứa nhiều điều huyền bí.

Trung Tâm Du Lịch M.I.C.E  thiết kế chương trình teambuilding Dậy sóng Tam Giang với sứ mệnh

Trải nghiệm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành viên, xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau, tạo động lực phát huy khả năng sáng tạo, làm lộ ra những vấn đề của nhóm còn tiềm ẩn, khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm/ teamwork, khơi gợi niềm tự hào trong mỗi nhân viên đối với thương hiệu mình gắn bó, tăng cường sự nhận thức của các thành viên vào việc thay đổi chính mình cho tốt hơn, tạo một nguồn sinh lực cho các thành viên khi tham gia vào những cuộc họp nhóm.

Chương trình TeamBuilding Dậy sóng Tam Giang được thiết kế trên truyền thuyết có thật trên Phá Tam Giang:

Tương truyền Phá Tam Gia có thủy quái mỗi khi tàu thuyền qua đây thường bị đánh chìm nên nhiều người rất lo lắng

“Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang”

Thời bấy giờ có quan Nội tán tên Nguyễn Khoa Đăng nổi tiếng thông minh, biết được mối lo sợ của dân chúng liền nghĩ ra kế giả làm khách thương buôn lúa và hàng hóa qua trương Nhà Hồ để bọn cướp bắt đem về giam ở sào huyệt. Ông cho lính nấp sẵn trong thùng rải lúa dọc đường nhờ đó ông đã lần ra sào huyệt của bọn cướp, quan quân tràn vào bắt gọn cả ổ. Từ đó truông nhà Hồ trở nên yên bình.

Sau khi dẹp xong giặc truông nhà Hồ, quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng lại tìm cách trị thủy quái phá Tam Giang, một mặt ông cho người lặn xuống phá, đào bới mở rộng để trừ sóng dữ, mặt khách ông cho loan báo trong dân là quan Nội tán sẽ cho quân dùng súng thần công bắn sóng thần trừ họa.

Nghe tin ấy ai nấy đều khiếp sợ, nghĩ rằng quan Nội tán xâm phạm đến thần linh, phen này chắc họa lớn. Mặc mọi người khuyên can, Nguyễn Khoa Đăng đem súng hướng ra phá, ra lệnh bắn. Ba tiếng súng ầm ầm vang lên, khói bốc mù mịt mọi người đều sợ hãi quỳ sụp xuống nhưng bỗng nhiên trên mặt phá, một luồng đỏ như máu từ từ loang ra, Nguyễn Khoa Đăng bảo với mọi người rằng thủy quái đã bị trúng đạn chết, từ nay không phải lo sợ nữa.

Thực ra thì người của ông đã bí mật lặn xuống và rải phẩm đỏ cho tan dần trong nước. Từ đó sóng thần không còn, thuyền bè qua lại trên phá Tam Giang đều bình an vô sự.”

Các hoạt động tiêu biểu trong chương trình Teambuilding: Tam Giang Dậy Sóng.

pha-tam-giangtamgiangdayong2 tamgaingdaysong3 tamgangdaysong4

Mọi chi xin liên hệ:

Trung tâm Du lịch M.I.C.E Vitours – Đà Nẵng
Email: mice@vitours.com.vn
ĐT: 0903.555.618